top of page
20 คุณ นครินทร์-0771.jpg

Nakarin  Sukyouy

นครินทร์ สุขย้อย (น.บ.) 

(Associates)

นครินทร์ สุขย้อย เป็นทนายความผู้ช่วยในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและดำเนินคดีตามกฎหมาย คดีแพ่ง เช่น คดีพิพาทเรื่องมรดก คดีพิพาทเรื่องผิดสัญญาต่าง ๆ คดีครอบครัว ฟ้องหย่า การจดจำนอง คดีอาญา เช่น คดีหมิ่นประมาท คดีทำร้ายร่างกาย คดียาเสพติด คดีเช็ค 

ช่วยเหลือในการดำเนินคดีแพ่ง และคดีอาญา ในฐานะโจทก์หรือจำเลย ผู้เสียหายในคดีอาญา อีกทั้งยังเป็นผู้ติดต่อประสานงานและความคืบหน้ากับหน่วยงานของศาล อัยการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี

Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

LL.B. Sripatum University

ใบอนุญาตว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบอนุญาตที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

Experience

ด้านคดีแพ่ง คดีอาญา

เป็นทนายความผู้ช่วย รวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ธุรการคดี ประสานงานกับศาลและหน่วยงานรัฐ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อดำเนินการบังคับคดี

 

บังคับคดี

เป็นผู้แทนให้กับบริษัทเอกชน และบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดี, สืบทรัพย์, ตรวจทรัพย์สินของลูกหนี้, บังคับขายทอดตลาด กรณีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามคำพิพากษา / กรณีขับไล่ รื้อถอน ผู้ที่ปลูกสร้าง ผู้ที่อยู่ในที่ดินโดยไม่มีสิทธิตามคำพิพากษา / กรณีเรียกเอาทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจ มาชำระหนี้ตามคำพิพากษา

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page