top of page
21 คุณ ชัยณรงค์ -1073.jpg

Chainarong  Boonsant

ชัยณรงค์ บุญสันต์ (น.บ.)

(Managing Director / Lawyer)

+662 196 1964 Ext

Education

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

LL.B. Ramkhamhaeng University

Experience

เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทจัดหางาน (บจ.จอบดีบี) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญา แรงงาน จ้างทำงาน

 

เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทขายตรง (บจ.ซิงเถียนเอ็นเตอร์ไพร์ส) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายขายตรง สัญญา แรงงาน จ้างทำงาน

 

เป็นที่ปรึกษาในการทำแผนฟื้นฟูกิจการให้กับบริษัทเจ้าของประทานบัตรเหมืองหิน จนสำเร็จออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ

เป็นที่ปรึกษาบริษัทเสริมความงาม สุขภาพและสปา (บจ.ไฮโดรเฮล) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัญญา แรงงาน จ้างทำงาน

เป็นที่ปรึกษาบริษัทจัดจำหน่าย ผลิต และรับจ้างผลิต(OEM) เครื่องสำอาง อาหารเสริม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สัญญา แรงงาน จ้างทำงาน

 

เคยเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย ในการแก้ต่างต่อสู้ดคี กรณีลูกจ้างฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยเพราะเหตุเลิกจ้าง

เคยเป็นตัวแทนลูกค้าผู้ฝากเงิน ฟ้องร้องสถาบันการเงิน(ธนาคาร) เกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากเงิน เนื่องจากธนาคารหักเงินในบัญชีโดยอ้างว่าปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

เคยเป็นตัวแทนลูกค้าผู้ฝากเงิน ฟ้องร้องสถาบันการเงิน(ธนาคาร) เกี่ยวกับการผิดสัญญาค้ำประกันจำนอง เนื่องจากธนาคารไม่ยินยอมไถ่ถอนจำนองให้โดยอ้างว่ามีสิทธิยึดหน่วงตามเงื่อนไขในสัญญา

เคยเป็นตัวแทนทายาท ฟ้องร้องทายาทซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาให้แบ่งทรัพย์มรดกของเจ้ามรดก เนื่องจากทายาทดังกล่าวมีชื่อในทรัพย์สินแทนทายาทคนอื่น

เคยเป็นตัวแทนบริษัทสื่อโฆษณา ในการแก้ต่างต่อสู้คดี กรณีบริษัทประกันภัยสวมสิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

เคยเป็นตัวแทนหุ้นส่วนในบริษัทกระจกอลูมิเนียมชั้นนำในประเทศ ฟ้องร้องหุ้นส่วนอีกฝ่ายในการแบ่งแยกทรัพย์สิน เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันต่อไปได้

เคยเป็นตัวแทนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดทางภาคเหนือ ฟ้องร้อง สส.พรรคการเมืองชื่อดัง เนื่องจากแถลงข่าวอันมีข้อความในเชิงหมิ่นประมาททำให้ได้รับความเสียหาย

เคยเป็นตัวแทนเจ้าของผู้ได้รับสิทธิภารจำยอม ฟ้องร้องเจ้าของที่ดินให้จดทะเบียนภารจำยอมและไต่สวนฉุกเฉินเพื่อเปิดสิ่งกีดขวางทางสัญจรเบื้องต้นเนื่องจากผู้ที่อยู่ภายในที่ดินได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้

เคยเป็นตัวแทนบริษัทสร้างบ้านและคอนโดชั้นนำในประเทศ ในการแก้ต่างต่อสู้คดี(คดีผู้บริโภค) กรณีลูกบ้านกว่า 100 รายฟ้องร้องให้ทางบริษัทระงับการสร้างโครงการต่อและให้จดภาระจำยอม

เคยเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศ ฟ้องร้องผู้ทำละเมิดตามสัญญาประกันโดยสวมสิทธิจากผู้เอาประกันเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

เคยเป็นตัวแทนเจ้าของทรัพย์สิน ในการแก้ต่างต่อสู้คดี กรณีถูกกล่าวหาว่าทรัพย์สินที่ได้มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

เคยเป็นตัวแทนลูกค้าผู้ฝากเงิน ฟ้องร้องสถาบันการเงิน(ธนาคาร) เกี่ยวกับการผิดสัญญาฝากทรัพย์(เงิน) เนื่องจากธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คในขณะที่ลูกค้าผู้ฝากเงินไม่ได้เป็นผู้สั่งจ่ายเช็คนั้น

 

เคยเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา ในการโต้แย้งการนำเสนอข่าวของสำนักข่าว เนื่องจากการนำเสนอคาดเคลื่อนและอาจทำให้สถาบันการศึกษาได้รับความเสียหาย

Tel  +662 196 1964

fax-icon-png-3_edited.png

Fax  +662 196 1970

bottom of page